1

ترفند هوشمند تغییر باور که هیچ کس درباره آن بحث نمی کند باور

News Discuss 
میتزووت[تلفظ؟] (به معنی فرمان‌ها یا دستورها)، اعمال مطرح در مذهب یهودیت هستند. میتزوا (مفرد) دستوری است که خدا به مردم می‌دهد. برخی میتزوا را به عمل صالح یا نیکوکاری ترجمه می‌کنند. ششصد و سیزده میتزووت در توراه وجود دارد، که یهودیان موظف به انجام دادن آن‌ها هستند. یکی از عناصر https://www.janbalaghi.com/the-law-of-changing-beliefs/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story