1

راز سرویس eighteen نفره قاشق و چنگال

News Discuss 
در سرویس قاشق و چنگال 138 پارچه 24 نفره تمام استیل دلمونتی DL1330 Delmonti ترکیب فلز نیکل همراه با دیگر فلزات موجب درخشندگی و جلای هر چه بیشتر این مجموعه شده و جلوه زیبایی به آن می بخشد. نکته: میتوانید به جای سرویس ۲۴ نفره دو سرویس ۱۲ نفره https://sites2000.com/story2355250/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%88-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-eighteen-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story