1

سه سریع راه برای آموزش طراحی سایت صادرات

News Discuss 
در آوریل ۱۹۷۸، حزب کمونیست خلق افغانستان (PDPA) با یک کودتای خونین علیه رئیسجمهور وقت محمد داود خان، که در انقلاب ثور نامیده میشود، قدرت را به دست گرفت. اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، ۱۳۷۳، تاریخ طبرستان، مقدمه، تحشیه و تعلیقات میترا مهرآبادی، انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول، تهران. ↑ https://www.ahvazdev.ir/website/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story