1

The best Side of ร้านขายผมจริง

News Discuss 
ความคิดและชีวิตของนักสะสมเครื่องเขียนชาวเกาหลี ตระเวนร้านเครื่องเขียนทั่วไทย เพื่อเขียนหนังสือร้านเครื่องเขียนไทย ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกอย่างที่เราอยากยอมรับอยู่แล้ว แต่บางคนแบกความเจ็บช้ำ ความโกรธ ความเกลียดไว้ เพราะรู้สึกว่าถูกต้อง มันจะต้องถูกเกลียด ถูกโกรธ ฉันถึงเป็นคนแบบนี้ บทสัมภาษณ์คนคุ้นหน้าในแง่มุมที่อาจไม่คุ้นนัก ไม่ว่าจะเปิดร้านไหนพื้นที่ในการเปิดร้านก็ถือว่าสำคัญมาก ๆ ถ้า... https://rafael752v6.bloguetechno.com/A-Review-Of--51485576

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story