1

บุหรี่ไฟฟ้า No Further a Mystery

News Discuss 
“คนที่ผลักดัน แม้จะเป็นสมาชิกผู้แทนฯ ก็แล้วแต่ อยากพูดอีกครั้งว่า อย่าได้พยายาม เป็นไปไม่ได้ และคิดว่า สธ.ยังยืนหยัดนโยบายไม่ให้มีสิ่งที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมเข้ามา แต่เราพร้อมที่จะทำให้เกิดการเลิกอบายมุข ผมพยายามทำตามที่มีอำนาจตามกฎหมาย ปิดช่องโหว่ปิดความหวัง และพยายามช่วยเร่งร่างกฎกระทรวงครอบคลุมห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้าห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า พ.ค. บุหรี่ไฟฟ้าสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่... https://rylanep4sa.free-blogz.com/64669549/บ-หร-ไฟฟ-า-options

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story