1

The 5-Second Trick For Hennessy

News Discuss 
Độ tuổi của Whisky thường được thể Helloện bằng những con số tương đương với số năm ủ. Ngược lại, rượu Cognac lại sử dụng chữ để thể hiện tuổi rượu Whisky như: VS là rượu Cognac được ủ trong two năm, VSOP là 4 năm, XO là 6 năm https://balllantines90369.blogsvirals.com/21653713/the-5-second-trick-for-hennessy

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story