1

The smart Trick of phật giáo nguyên thuỷ That No One is Discussing

News Discuss 
Nọc con rắn thứ nhất sẽ là cho thân người cứng đưo như đá; nọc con rắn thứ hai làm cho thân người tiêu ra như nước; nọc rắn thứ ba làm chio thân người tan ra như bột và bị gió cuốn đi; nọc con rắn thứ tư sẽ https://raymondtcrud.izrablog.com/503614/getting-my-đức-phật-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story