1

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته - ❤️ هاب گرام

News Discuss 
پ ـ برای رشتهها و زمینههای تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهرهبرداری تا زمانی که برای آن رشتهها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر میشود. https://kameronkzjs481592.humor-blog.com/4653357/مشاوره-حقوقی-تلفنی-شبانه-روزی-مشاوره-با-وکیل-مشاوره-حقوقی-مشاوره-حقوقی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story