1

کمپ اجباری

News Discuss 
برای کمک چه کاری می توانم انجام دهم؟ اگر فکر می کنید فردی در حال مصرف مواد مخدر است، بهترین کار این است که به بزرگسالان بگویید که به آنها اعتماد دارید. این می تواند والدین، سایر بستگان، معلم، مربی یا مشاور مدرسه باشد. ممکن است فرد برای توقف مصرف https://virgool.io/@ccc/%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-u0g8syxtbjgc

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story