1

ساخت استخر عمومی. ساخت استخر عمیق

News Discuss 
اگر خواهانی به مقصد به کارگیری استخرهای آب نمکی دارید نشان فایبرگلاس الا روکش وینیل بروید زیرا نمک می تواند توسط سماحت هنگام بتن را فاسد کند. بتن قصد از روی کارگزاشتن و غم از روی محارست صعب است. یکروندانه بتن و سیمان به‌طرف استخرسازی بهی مرگ میرود. این http://titrnews.ir/fa/news/105526/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story