1

Iva

News Discuss 
خرد شده مرکز آزمون قبرستان در انجام آزمون تمام دستورات توسط کامپیوتر به فرد ارائه می شود و اگر فرد متوجه نشد و یا نیاز به راهنمایی بیشتر داشت، توسط آزمونگر راهنمایی می شود. آزمون IVA در دامنه سنی ۶ تا ۹۶ ساله نرم شده است و قابل اجرا می https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story