1

آیا این افزایش ادامه خواهد داشت؟

News Discuss 
شرایط خرید و فروش ملک در ترکیه به چه صورتی است؟ از سال 2013 تاکنون خریداران خارجی با خرید بیش از 40 هزار ملک و خانه در استانبول، این شهر را به محبوبترین منطقه برای خرید خانه در ترکیه تبدیل کردهاند. در سال 2013 شهر بورسا در ترکیه ششمین https://bookmarkport.com/story9425365/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story