1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành phố sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình với quy mô lên tới 7500 ha, tụ họp phổ thông http://mekong-smart-city97887.tblogz.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-c-ng-tr-nh-th-s-ng-t-o-th-ng-minh-22096906

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story