1

دیجیتال مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

News Discuss 
هدفگیری دقیق مخاطبان: اگر میخواهید کمپینهای شما موفق شوند، باید دقیقا پیامتان را به مخاطب هدف برسانید. از آنجایی که بسیاری از فعالیتهای بازاریابی توضیح داده شده در بالا ممکن است جدا از یکدیگر انجام شوند، به همین دلیل بسیار مهم است که فردی تمام فعالیتهای بازاریابی را دریابی کند. http://pdf76420.59bloggers.com/10853271/بازار-کار-دیجیتال-مارکتینگ-چگونه-است

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story