1

شهر تاریخی خالدآباد نطنز

News Discuss 
شهر خالد آباد در بیست و پنج کیلو متری شمال شهر ستان نطنز قرار دارد0 خا لدآباد مثل همه آبادی‌های کنار کویر از هویت و فر هنگ نیاکان سرشار است خالدآباد را به خالد بن ولید نسبت میدهند اما نباید این قول محکم باشد چون این شهر دارای پیشینه تاریخی https://arshidainfo.blogsky.com/1400/11/09/post-27/%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story