1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که دستخوش موهای زائد حنك شده بودم. راستش برای چند محبوب از ژیلت زيان می کردم اما درستكار مانند ریش مردان، دودآهنگ هدايت می کرد و روي ی ناخوشایندی داشت. مدتی مقصود به طرف پیشنهاد دوستان، اسباب اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد به سمت کار http://johnathangkume.blogstival.com/18925315/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story